lördag 2 februari 2013

Till Migrationsverket

Brev till Migrationsverket:

Hej!
Mitt namn är Magnus Eriksson och jag skulle vilja ha svar på ett par frågor om ert sätt att jobba i allmänhet och om ett fall som berör Mohammed Khaled Ahmad och hans familj.

1. Hur kommer det sig att ni inte tar hänsyn till att familjen bott i Sverige under en så pass lång tid som 5år?
Familjen har påbörjat en integrering i det svenska samhället och då väljer ni att riva upp deras liv.
Enligt mig är detta väldigt kränkande och en ren misshandel av människor.

2. Svenska UD bedömer Jemen som en väldigt farlig plats, varför/hur kan ni göra en annan bedömning?
Här kan ni inte komma undan med att hänvisa till att det inte berör deras egna medborgare för det vet ni likväl som alla andra att det inte är sant!
Faktum är att det kan vara ännu farligare för en familj som flytt och som sedan återvänder.

3. Ni hänvisar till utlänningslagen, av vad jag som amatör kan förstå av lagen så är man barn tills man är 18år. Vad jag kan tolka så ska man inte utvisa barn där det finns risk för ohälsa, Jemen är drabbat av vattenbrist, matbrist och våld.
Hur har ni då lyckats tolka det annorlunda?

4. Flera världsorganisationer bedömer att svårigheterna i Jemen kommer att eskalera och bli värre, en orsak är att den inkomstkälla som Jemen har är olja och att det beräknas ta slut 2020.
Även här verkar det som att ni gör en helt annan tolkning?

Jag skulle vilja ha svar på hur ni kan tolka på ett sätt när hela världen tolkar på ett annat sätt.
Jag skulle vilja ha svar på varför ni inte väger in att en familj redan blivit integrerade i vårt samhälle.

Tillsist hoppas jag att ni kan ompröva ert beslut och förstå att ni har behandlat detta ärende på ett ytterst ohumanitärt sätt.

Med vänliga hälsningar
Magnus Eriksson Växjö/Vetlanda
20130202

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar