torsdag 30 maj 2013

Ledare, rekrytering 2.0

Gårdagens inlägg handlade mycket om att hitta en övergång från att vara spelare till att bli ledare/tränare.
Idag kommer det snarare att handla om föräldrar i dessa roller och i andra roller.

Många diskuterar föräldrar som tränare med en negativ klang, men det behöver det inte alls vara.
Huruvida deras förmåga att leda eller träna barn och ungdomar skiljer sig från icke-föräldrar kan nog ingen svara på. Det handlar om individen i sig, inte om de har barn.
Huruvida det påverkar barnet är nog också omöjligt att ge ett generellt svar på då även det avgörs från varje enskilt fall.

Min personliga tro är att om vi tar bort föräldrar som ledare och tränare ur föreningarna kommer verksamheten att dö ut. Vi kommer inte att lyckas få det antal ledare som krävs.

Men ibland kan det bli känsligt för både föräldern, barnet och övriga gruppen om föräldern är ansvarig tränare.
Kanske framförallt ju högre upp i åldern som gruppen befinner sig.

Det tillhör vanligheten att man hör:
"Han/hon får spela så mycket för att han/hennes pappa/mamma är tränare".
Eller:
"Jag måste vara mycket bättre än alla andra för att få samma speltid, bara för att pappa/mamma är tränare".

Ibland ligger det kanske ingen sanning i påståendena, ibland gör det det, oavsett är det inte bra när sådana här situationer uppstår.
Då kan det vara bra om föräldern tillsammans med föreningen hittar nya lösningar. Ibland kanske föräldern tar ett kliv tillbaka och fungerar som hjälptränare, ibland kanske som lagledare, hemsida eller en annan roll.
Ibland kanske det bästa vore att två föräldrar som är tränare fast för olika lag byter grupp och på så sätt blir båda tränare för en grupp där inte deras barn är deltagare.

Men så kommer man in på andra problem, de flesta föräldrar är ledare just för att umgås med sina barn. Och om de inte får vara det tappar vi dessa ur föreningen.

Därför är kommunikationen mellan förening, ledare och föräldrar otroligt viktig och något som föreningen bör ha riktlinjer runt. Många policydokument som jag har stött på saknar helt punkter om ledare, ledarutveckling och rekrytering av ledare.
Ändå är det kanske några av de viktigaste frågorna för att föreningen ska kunna bedriva en seriös och fungerande verksamhet.

//M

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar