YTC


Mer info kommer inom kort!

Just nu finns en enkät som är anonym och som riktar sig till spelare, ledare, f.d. spelare.

***
***I flera länder har man satsat enormt på ledar- och tränarutbildning för att på så sätt öka nivån på spelarutbildning. Olika sätt har hittats för att finansiera utbildningen vilket annars ofta ses som ett hinder. 
Det finns flera faktorer som spelar in när det kommer till spelarutveckling, vilka är dom faktorerna, och hur kan vi påverka dem? Vilket ansvar ligger på föreningarna, på förbundet eller på den enskilda tränaren.